bioCEED news

NOKUT-frokost hos Universitetet i Bergen: Meritteringsordninger i utdanning

Tid: onsdag 29/3 @ 8.00-9.30 (frokost serveres fra klokken 7.30)
Sted: Universitetets aula, Museplassen 3, Bergen

Et av de viktigste budskapene i Kvalitetsmeldingen er at utdanning og undervisning skal få høyere status ved universitetene og høyskolene. Merittering er et av forslagene som skal bidra til dette. Dette innebærer å belønne og la utdanningsoppgaver telle mer ved ansettelser og opprykk.

NOKUT har lenge vært positive til merittering, og flere institusjoner har allerede sett på systemer for å merittere og belønne de gode underviserne.

Vi ser nærmere på forslagene og spør:

Hvilke virkemidler tas i bruk i de ulike forslagene? Hva skal til for at dette skal fungere?
Hvilke styrker og svakheter har ordningene, og hva skal til for å få til en nasjonal ordning?

Til frokost kommer blant andre:

Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i NOKUT
Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen (UiB)
Reidar Lyng, førsteamanuensis Universitetspedagogikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Medlem i arbeidsgruppen som har lagt frem forslag til meritteringssystem ved NTNU og UiT.
Mathias Fischer, kommentator i Bergens Tidene og student ved UiB
Iver Bragelien, førsteamanuensis, Institutt for foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole. Ekspert på økonomisk styring, motivasjon og økonomiske insentiver.
Silje Mæland, førsteamanuensis, Institutt for ergo/fysio/radio, Høgskulen på Vestlandet

Frokosten blir strømmet på nettsidene til NOKUT og på denne siden.

Jeg vil melde meg på

Påmeldingsfrist: 24. mars

 

Streaming også på denne siden.

Comments are closed.