bioCEED news

The 8th edition of SFU magazine is now available

NOKUT has released the norwegian edition of the 8th issue of SFU magazine.

Check out bioCEED’s article on the importance of fieldwork experience in biology education “Fra abstrakt til konkret – ute i felten “.

Vi vet at læring skjer gjennom deltakelse i sosial praksis der hver enkelt må tilpasse seg ulike typer sosiale språk som eksisterer et gitt sted. I feltarbeid blir studentene en del av et arbeidsfellesskap og blir sosialisert inn i praksisen gjennom å bli introdusert til faktiske situasjoner i arbeidet.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.