bioCEED news

Relevans, lissom?

 

Snevert markedstilpasset kompetanse er neppe det morgendagens arbeidsgivere trenger, skriver de seks innleggsforfatterne fra UiB.

Utdanning skal gi faglig kunnskap og overblikk, erfaring og ferdigheter i å kunne utøve faglighet og faglig skjønn, og evne til faglig egenutvikling og samarbeid. Utdanning er ikke ferskvare – den skal forberede studentene på mange tiårs yrkesliv i et arbeidsmarked i rask endring. Fremtidens arbeidstakere, arbeidsgivere, og utdanningsinstitusjoner har felles langsiktige interesser i utdanninger som sikter bredere enn å tilby spesifikke ferdigheter tilpasset dagens jobbmarked.

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet om en ny indikator i finansieringssystemet for høyere utdanning, basert på antallet studenter som får relevant arbeid etter studiene, kan i utgangspunktet synes tilforlatelig. Selvsagt skal og vil vi som jobber ved universiteter og høyskoler utdanne kompetente kandidater som er attraktive i jobbmarkedet! Av dette følger ett viktige spørsmål: Hvilken kompetanse er relevant for arbeidslivet? […]

 

Les mer i Khrono: https://khrono.no/relevans-lissom/494749

Dette innlegget er undertegnet av:

  • Gaute Velle (professor 2, Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og forsker NORCE Norwegian research center),
  • Oddfrid Førland (rådgiver, Institutt for biovitenskap),
  • Marte Haave (førsteamanuensis 2, Kjemisk Institutt),
  • Lucas Jeno (førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk,),
  • Christian Bianchi Strømme (postdoktor, Institutt for biovitenskap),
  • Vigdis Vandvik (professor, Institutt for biovitenskap), alle ansatt ved UiB.

Comments are closed.